Tromsø Bordtennisklubb

Tromsø Bordtennisklubb - logo
Stiftet 15. november 1982
Organisasjonsnummer: 975 931 706

Nyheter

Årsmøte i Tromsø BTK

17.9.2014

Det skal gjennomføres årsmøte i Tromsø BTK onsdag 24. september kl. 18 i TBTKs lokaler på Strandvegen 8. Opprinnelig var planen å avolde møtet 17.9, men vi måtte utsette møtet med én uke. Alle medlemmer har stemmerett, og er hjertelig velkommen til være med på å bestemme hvor veien går mot 2013. Møtet varer ca. to timer.

Saksliste

 1. Åpning av årsmøtet ved leder Erik Eidesen
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 4. Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive årsmøtereferatet
 5. Behandle og godkjenne TBTKs årsmelding for 2012 og 2013
 6. Behandle og godkjenne TBTKs regnskap for 2012 og 2013 i revidert stand. Regnskap, balanse og revisjonsberetning 2012, resultatregnskap 2013, balanseregnskap 2013
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Fastsette medlemskontingenten
 9. Vedta ny lov for Tromsø BTK. Forslag til lov som skal behandles på årsmøtet
 10. Trekke opp retningslinjer for TBTKs videre drift. Lederen innleder
 11. Vedta TBTKs budsjett for 2014. Forslag til budsjett i TBTK for 2014
 12. Valg av styre i Tromsø BTK
 13. Avslutning

Sesongåpning - resultater

15.9.2014

Narvik BTK arrangerte Narvikloopen 13.-14. september, og Tromsø BTK hadde med 12 spillere som tok tre klasseseire. Mattis Jernsletten vant Gutter 13, Håvard Salamonsen vant Rekrutt 15, og Erik Eidesen vant Herrer B. Ellers ble det en hel del gode plasseringer, og resultatene fra turneringen finner dere her.


Treningsoppstart etter sommeren

15.8.2014

Første trening etter sommeren blir på torsdag 21.8. Alle som ønsker å spille denne dagen kan møte kl. 18. Det vil bli gitt informasjon til alle, og man får selvsagt også spilt bordtennis. Vi skal være i vårt gamle treningslokale inntil videre; vi flytter altså ikke til lokalet i Kroken enda. Vi har fått beskjed fra Tromsø kommune at bygget som vi trener i ikke skal rives det kommende året, ettersom Aker Solutions har utsatt sine byggeplaner. Fra og med mandag 25.8 blir treningstidene som følger:

Mandag og torsdag

 • Kl. 17.30-19.00: Rekrutter
 • Kl. 19.00-21.00: Viderekomne

Tirsdag

 • Kl. 18.00-20.00: Åpent hus

Onsdag

 • Kl. 19.00-21.00: Kinatrening (viderekomne), første gang 20.8!


Hallsituasjonen

8.8.2014

Som tidligere nevnt skal Tromsø BTK ut av sine lokaler på Strandvegen 8; lokaler som vi har disponert siden 1992. Planen er at Aker Solutions skal oppføre kontorbygg på tomta der vårt treningslokale ligger. I går kom beskjed om at Aker utsetter oppstarten av byggingen. Det betyr at Tromsø BTK kan bli i sine lokaler inntil videre. Vi har fått tildelt treningstid i Krokenhallen, og vi må avklare hva som skjer med denne treningstiden hvis vi midlertidig blir værende i nåværende lokaler. Treningsoppstart vil skje snart og vi kommer tilbake med mer informasjon om treningstider og treningssted snart. Nedenfor er linker til mediaoppslag om Akers utsettelse av byggeoppstart og bemanning.


Sommerferie

26.6.2014

Den organiserte treningen i Tromsø Bordtennisklubb tar sommerferie. Vi starter opp igjen etter sommeren. Nøyaktig oppstartstidspunkt avhenger av når nyt treningslokale og treningstidspunkter er klare. Vi skal som nevnt tidligere på denne siden ut av nåværende lokaler etter sommeren.


Befaring, nytt lokale

27.5.2014

Tromsø BTKs lokaler på Strandvegen 8 er sannsynligvis historie i løpet av sommeren. Da skal Aker starte bygging av kontorbygg på tomta der vi har hatt tilholdssted siden 1992. Vi har levd i usikkerhet i mange år om hvor lenge vi kunne leie lokalet på Strandvegen, men nå går det i alle fall mot slutten.

Vi har vært på befaring sammen med Kultur og Idrett i Tromsø Kommune i et par aktuelle idrettshaller (Stakkevollanhallen og Krokenhallen).

Vi trenger et fast tilholdssted pga alt utstyret (spesielt bord og barrikader), og det mest aktuelle lokalet er i den gamle svømmehallen i Krokenhallen, og det er her vi vil søke kommunen om treningstid. Her er det laget en gymsal med en passende dimensjon på omtrent 13m*30m (i dag har vi 13m*21m), og med god svikt i gulvet som sannsynligvis er perfekt til bordtennisspill - få andre lokaler i Tromsø kan vise til en slik gulvkvalitet. Da kan vi leve med at gulvet er gult, slik at kontrasten mellom ball og omgivelser ikke blir optimal.

Dette er en gymsal hvor det er annen aktivitet også, så vi må sette opp og slå sammen bordene i forbindelse med treningen, og vi vil derfor ikke lenger ha et lokale som vil være tilgjengelig for spill 24 timer i døgnet. En fordel med gymsalen i Kroken er at vi kan lagre bord og hager i en garderobe knyttet til lokalet. Og når vi skal spille større turneringer, kan vi bruke den store Krokenhallen med minimale utfordringer knyttet til frakt av utstyr. Garderobeforholdene og sanitære forhold vil være mye bedre enn det vi har i dag, mens vi ikke vil ha kjøkken og oppholdsrom slik vi har nå.

Vi må søke kommunen om treningstid hvert år, men vi håper at treningstilbudet med faste treninger på minst tre ukedager skal kunne bli opprettholdt.

Som følge av at vi må ut av vårt nåværende lokale, vil vi snart måtte gjennomføre en større dugnad for å flytte utstyr og rydde etter oss på Strandvegen. Beskjed om dette blir gitt snart, fordi Aker er sannsynligvis ivrige etter å komme igang med riving og bygging, og vi bør være på plass i ny hall fra sesongstarten i slutten av august.

Bildene er tatt i den gamle svømmehallen i Kroken i forbindelse med befaringen (klikk på bilder for større versjoner).

Kroken Kroken
Kroken Kroken

Tromsø BTK mister sine lokaler på Strandvegen

12.5.2014

Tromsø Bordtennisklubb må ut av sine lokaler på Strandveien når Aker starter byggingen sitt kontorbygg. Mandag 12. mai skal det være et møte med kommunen der tema blir nye lokaler for TBTK; TBTKs krav til lokaler, og hva kommunen kan tilby av erstatningslokaler. I tillegg må vi få informasjon om hvor lenge det er til vi må ut.Informasjon Organisasjon Turneringer/resultater Diverse Linker
Hovedside
Nyheter
Terminliste 2014/2015
Kalender
Bruk av hallen
Litt om treningslokalet
Medlemsinformasjon
Grasrotandelen
Åpent hus
Tromsø BTKs styre
Kontakt TBTK
Reglement for TBTK
Dokumenter
Stevneresultater
Onlineranking
Seriespill
Barents Winter Games 2014
"Hall of fame" Nord-Norge
Mørketidscupen 2014
Fotballturnering
Bilder
TBTK på YouTube
Glimt fra historien
Gamle nyheter
Alternative nyheter
Region Nord
NBTF
ITTF
Treningssamlinger 2014
Gjestebok

Rekrutter SET hallen Ingvild Regnskapsfører Espen

Kontakt TBTK: Postadresse: Postboks 856, 9259 Tromsø.