Tromsø Bordtennisklubb

Tromsø Bordtennisklubb - logo
Stiftet 15. november 1982
Organisasjonsnummer: 975 931 706

ÅRSMELDING 2000 FOR TROMSØ BORDTENNISKLUBB

Klubbens årsmelding gjelder for perioden 1. januar - 31. desember 2000, etter at årsmøtet den 15. juni 1998, vedtok endring av klubbens regnskapsår til å gjelde kalenderår i stedet for sesong i henhold til Norges Idrettsforbunds regelverk.

Vi vil for øvrig henlede oppmerksomheten til klubbens handlingsplan for år 2000, som er utarbeidet med utgangspunkt i NBTFs handlingsplan for samme år.

ORGANISASJON:

På Tromsø BTKs årsmøte den. 30. mars 2000, ble følgende styre enstemmig valgt:

Leder: Jonny Ternlind (gjenvalgt)

Nestleder: Bjørn Helge Handegård (gjenvalgt)

Kasserer: Viggo Davidsen (gjenvalgt)

Sekretær: Elin Madsen (gjenvalgt)

Styremedlem: Sissel Nilsen (gjenvalgt)

1. varamedlem: Bodil Bjørnå (gjenvalgt)

2. varamedlem: Ivar Bertelsen (gjenvalgt)

Revisor: Tor Dahl (gjenvalgt)

Revisor: Erik Eidesen (gjenvalgt)

Valget av styret var i tråd med valgkomitèens innstilling.

Styret har i en årrekke vært preget av kontinuitet, men klubben har samtidig evnet å få motivert og rekruttert nye ressurspersoner inn i styret. For blant annet å sikre denne gode tradisjonen, takket vi ja til og gjennomførte en såkalt fremtidskveld (kurs i klubbutvikling) i regi av Idrettens Studieforbund.

Styret har for øvrig gjennomført 10 møter, og behandlet totalt 64 saker.

IDRETTSLIG AKTIVITET:

Klubben har også i år 2000 heldigvis fått lov til å benytte Bjørn Helge Handegårds kompetanse og mange års erfaring innenfor vår idrett. Han har som hovedtrener, hatt ansvar for det meste av idrettslig aktivitet i perioden. Det er ingen hemmelighet at Bjørn har gjort en fremragende jobb, og gjort adskillig mer enn det kan forventes av en som jobber frivillig (gratis). Underlagt Bjørns kyndige ledelse, har flere av våre yngre spillere utviklet seg kraftig det siste året.

Det har for øvrig variert en del med hensynet til hjelp på sparring/trening fra de mer etablerte spillerne i klubben.

Tromsø BTK er registrert med totalt 395 medlemmer (stort og smått) ved utgangen av år 2000.

Lokale arrangementer/aktiviteter:

Tromsø BTK arrangerte nordnorsk mesterskap (NNM), Topp 12, KM, Tromsø cup m.m. i år 2000. Erik Eidesen var årets beste spiller totalt sett (1. plass i NNM og KM), og ranket som nr. 1 i klubben.

Nasjonale arrangementer/aktiviteter:

Årets/sesongens (2000/2001) spill i 1. divisjon, endte med en flott 3. plass med 13 poeng til klubbens lag. Følgende spillere representerte Tromsø BTK i seriespillet; Morten Pedersen, Erik Eidesen, Robert Nilsen, Ingvild Karlsen, Espen Bertelsen, Jonny Ternlind og Nils M. Haugland (t.o.m. andre samlerunden på Lørenskog).

Vi har vært representert i 2 av i alt 3 Norges cup-stevner i år 2000, med gode resultater fra våre yngre utøvere. Det har blant annet medført at Robert Nilsen kvalifiserte seg for Topp 12 i klasse gutter 15 år, mens Nils M. Haugland (nå B-72) oppnådde kvalifisering i klassene gutter 15 år og herrer junior. Ingvild Karlsen klarte også denne gang å kvalifisere seg i samtlige jente/dameklasser.

I NM-sammenheng fikk flere av våre spillere bra uttelling i år 2000. Under følger en oversikt over de ulike plasseringene til våre spillere i NM-arrangementene:

NM for yngre på Modum:

Modum BTK var verter og arrangører for mesterskapet 25. og 26. mars. Ingvild Karlsen ble norsk mester i piker 15 år og i doubleklassen, og endte på en 2. plass i mixed double. Nils M. Haugland kapret bronsen i gutter 13 år, og fikk en 9. plass i gutter 15 år. Nils tapte for øvrig for Eric Berner (B-72) i begge klassene. Robert Nilsen slo seg frem til en 9. plass i gutter 15 år, den samme plasseringen som Markus Ottosen fikk i gutter 13 år. Våre gutter (Nils, Markus og Robert) ble nr. 3 i lagkonkurransen, noe som også var tilfelle for Nils/Robert i double-klassen.

NM for junior og eldre junior i Oslo:

Arrangementet ble avviklet i Oslo i tiden 8. - 9. april. Espen Bertelsen/Nils M. Haugland endte på en sterk bronsemedalje i doublekonkurransen. Ingvild Karlsen markerte seg også med å vinne bronse i singleklassen. Nils tapte knepent i 8.-delsfinalen i singleklassen mot vinneren Henrik Strand.

NM for senior og funksjonshemmede i Bergen:

Arrangementet gikk av stabelen i Bergen i perioden 3. - 5. mars 2000. Etter bra spill i konkurransen, ble Ingvild Karlsen til slutt nr. 3 i doubleklassen og endte som nr. 5 i single.

For øvrig ble det avviklet 1 regionsamling i Tromsø bare med deltakelse fra egen klubb.

Internasjonale arrangementer/aktiviteter:

Kebnerundan i Kiruna er en årlig internasjonal konkurranse, som klubben har hatt gleden av å delta på i en årrekke. Denne gangen gikk den av stabelen 21.-22. oktober med 11 deltakere fra Tromsø BTK. Flesteparten av våre utøvere ble premiert i en/flere klasser i denne tradisjonsrike konkurransen i Nord-Sverige.

EM for yngre/junior ble arrangert 7.-16. juli i Slovakia (Bratislava) med deltakelse fra klubben både på utøver- (Ingvild Karlsen, Nils M. Haugland) og trener/coachsiden v/Bjørn Helge Handegård. Ingvild representerte Norge for damer junior, og spilte både lag, single og doubleklasser under mesterskapet. Nils var med i tilsvarende klasser for yngre. Ingvild og Nils gjorde en god figur i EM, selv om det ikke ble så mange seire. Bjørn gjorde også sine saker svært bra, og fikk gode tilbakemeldinger både under og etter mesterskapet på den jobben han utførte i EM.

Forbundsgruppe for yngre/junior:

I år 2000 var klubben representert med tre spillere/utøvere i forbundsgruppen yngre/junior; Ingvild Karlsen (15 år), Robert Nilsen (15 år) og Nils M. Haugland (14 år). De har alle sammen deltatt og hevdet seg positivt på samlinger og konkurranser i regi av Norges Bordtennisforbund.

SOSIALE- OG MILJØSKAPENDE AKTIVITETER/TILTAK:

Dette er et område som er veldig viktig for klubben. Styret har i stadig større grad satt fokus på de sosiale- og miljøskapende aktiviteter/tiltak både i og utenfor klubbens egen hall. Det har etter hvert blitt en tradisjon å ha sesong og års/juleavslutning, noe våre medlemmer setter stor pris på. I tillegg har vi benyttet en del anledninger til å ha uformelle treffer i små og større grupper. Våre ulike aktiviteter/tiltak i hallen; slik som "Åpent hus", integrering av funksjons-hemmede, tilbud til russiske sjømenn (Kirkens Bymisjon) m.m, føyer seg også godt inn i rekken av klubbens mange viktige bidrag til disse gruppene og til Tromsø kommune for øvrig. Fremover vil vi benytte både tid og ressurser (menneskelige og økonomiske), for å legge forholdene enda bedre tilrette for gode sosiale- og miljøskapende aktiviteter/tiltak for våre medlemmer.

TRENINGSLOKALET (TEORIBYGGET):

Klubben har hatt sin(e) aktivitet(er) i lokalitetene på Strandveien 8 (Teoribygget) siden 1992, dog ikke uten adskillig kamp for tilværelsen. I 1999 besluttet formannskapet i Tromsø kommune, at Tromsø BTK skulle få forlenget leieavtalen med 5 år gjeldende fra 1. januar 2000, med forbehold om at bygget ikke blir solgt. Samtidig vet vi at kommunen har planer om å "kvitte" seg med Teoribygget, for å kunne forbedre kommuneøkonomien og administrere mindre av dagens kommunale "byggemasse".

Det er ikke tvil om at Teoribygget har hatt stor betydning for klubbens utvikling, og er et avgjørende samlingspunkt for å kunne tilby ulike aktiviteter/tiltak (idrettslige, sosiale, miljø-skapende m.m.) for barn og unge i Tromsø kommune. Pr. i dag er det kun et alternativ til Teoribygget, og det er den nye Fløyahallen på Templarheimen.

ØKONOMI:

Det er en kjensgjerning at klubbens styre(r) alltid har satt tæring etter næring, noe som gir en ekstra trygghet til ethvert sittende og påtroppende styre. Tromsø BTK har en sunn og solid økonomi å bygge videre på, blant annet som en direkte konsekvens av denne filosofien/ holdningen. Men det er viktig å understreke betydningen av medlemmenes iherdige innsats i en årrekke, som sterkt bidrag til denne positive økonomien. Det foreløpig "siste" bidraget fra våre medlemmer, skjedde under måleravlesningen for Troms Kraft AS i november.

I fjor (årsmeldingen for 1999) påpekte vi betydningen av en økning i inntektene, for å kunne fortsette den forholdsvis "tunge" satsingen på en del av våre beste utøvere. Vi kan med glede meddele om fine økonomiske bidrag fra ulike instanser, som resultat av klubbens målsetting og satsing på barn og unge i Tromsø by og omegn.

Fortsatt har en av de største bidragsyterne vært Tromsø kommune (gratis hall/husleie).

SAMLET VURDERING/KONKLUSJON:

I likhet med foregående år, har det også i år 2000 vært svært hektisk men positivt både på det idrettslige og administrative plan for Tromsø BTK og styret.

Vi har nådd mange av de målene vi satte oss i handlingsplanen for år 2000, men fortsatt er klubbens støtte/mottaksapparat mangelfullt, noe som gir seg utslag i for svak rekruttering av "aktive" spillere.

Økonomisk sett er vi relativt godt rustet med en forsterket egenkapital ved inngangen til 2001. Men det er viktig å fortsatt ha en god og løpende oversikt over inntekter og utgifter.

De største utfordringene for fremtiden, er å sikre gode og faste lokaliteter for våre ulike aktiviteter/tiltak på vegne av Tromsø by og omegns mange barn og unge. I tillegg må selvsagt støtteapparatet forbedres både sportslig og administrativt. Og vi må klare å kombinere det frivillige arbeidet i klubbens mange ledd med det stadig økende fokus på det kommersielle.

Til slutt vil styret benytte anledningen til å takke alle store og små bidragsytere både i og utenfor klubben for all støtte og hjelp det siste året.
 
 

Tromsø, den 22. mars 2001

Med sportslig hilsen

Jonny Ternlind

Leder
 
 

Bjørn Helge Handegård (s) Elin Madsen (s) Viggo Davidsen (s) Sissel Nilsen (s)

Nestleder                              Sekretær             Kasserer                Styremedlem

Informasjon Organisasjon Turneringer/resultater Diverse Linker
Hovedside
Nyheter
Terminliste 2023/2024
Kalender
Bruk av hallen
Litt om treningslokalet
Medlemsinformasjon
Solidaritetsfond
Grasrotandelen
Åpent hus
Tromsø BTKs styre
Kontakt TBTK
Lov for TBTK
Dokumenter

Stevneresultater
Onlineranking
Seriespill
"Hall of fame" Nord-Norge
Bilder
TBTK på YouTube
Glimt fra historien
Gamle nyheter
Ping-Pong-Posten 1979-1996
Alternative nyheter
Fotballturnering
NBTF
ITTF
Facebook-siden til TBTK

Kevin og Odin Spillere 2021 Finalister klubbmesterskap 2021 Erik 2010 Klubblokalet 2021

Kontakt TBTK: Postadresse: Postboks 856, 9259 Tromsø.