Tromsø Bordtennisklubb

Tromsø Bordtennisklubb - logo
Stiftet 15. november 1982
Organisasjonsnummer: 975 931 706

Solidaritetsfond i Tromsø bordtennisklubb

Information about the Solidarity fund in english from the Tromsø municipality.

Tromsø bordtennisklubb har startet opp med Solidaritetsfond høsten 2018. Dette er en ordning som gjør at familier som har økonomiske utfordringer kan søke om støtte til å betale (deler av) treningsavgiften eller få støtte til andre bordtennisaktiviteter i regi av Tromsø BTK som de ellers ikke ville kunnet delta på, som f.eks. turneringer og treningssamlinger utenbys.

Tromsø BTK er i gang med å utarbeide retningslinjer for støtte fra Solidaritetsfondet. Her er antydningsvis noen indikasjoner på hvordan disse retningslinjene vil bli:
Støtte gis ved at familiene sender en begrunnet søknad til klubben via klubbens e-postadresse (postmaster@tromsobtk.no). Søknaden vil behandles av TBTKs styre.
Ordningen gjelder barn inntil 18 år. I praksis betyr dette at Tromsø BTK via Solidaritetsfondet og familien deler på utgiftene til treningsaktiviteten.

Informasjon om solidaritetsfond på Tromsø Idrettsråd sine nettsider

Solidaritetsfond

Familier som lever med fattigdomsutfordringer kan ha vansker med å betale det det koster å være med i idretten. En del av disse får hjelp av NAV og Flyktningetjenesten.

Men vi har også en stor gruppe som ikke kvalifiserer til hjelp hos disse. Det kan være helseutfordringer, permitteringer, høye boutgifter, skilsmisse og andre grunner til at økonomien oppleves svært krevende i korte eller lengere perioder.

For å kunne hjelpe denne gruppen, ønsker Tromsø idrettsråd at alle våre klubber i Tromsø kommune oppretter solidaritetsfond. Dette gjelder spesielt de klubbene som tilrettelegger for barne- og ungdomsidrett.

Et solidaritetsfond i klubb er ment for at klubbens medlemmer, hvor de kan søke om å få økonomisk støtte til aktiviteter i regi av klubb. Dette fondet kan gjerne være et spleiselag hvor man også inviterer kommune, næringsliv, medlemmer som har økonomi til å betale litt ekstra eller andre det kan være mulig å få støtte hos.

Vi anbefaler klubbene å lage egne retningslinjer for dette fondet, for å kunne sikre at fondet hjelpe de rette familiene.

Ordningen er relativt ny, hvor den første klubben i Tromsø etablerte fond i 2017. Vi ønsker at idretten skal ha både kunnskap og bevissthet om virkningen av barnefattigdom, og opprettelsen av et slikt fond håper vi vil kunne motvirke at barn og unge faller ut p.g.a. familiens økonomi.

Her kan du lese mer om barnefattigdom.Informasjon Organisasjon Turneringer/resultater Diverse Linker
Hovedside
Nyheter
Terminliste 2023/2024
Kalender
Bruk av hallen
Litt om treningslokalet
Medlemsinformasjon
Solidaritetsfond
Grasrotandelen
Åpent hus
Tromsø BTKs styre
Kontakt TBTK
Lov for TBTK
Dokumenter

Stevneresultater
Onlineranking
Seriespill
"Hall of fame" Nord-Norge
Bilder
TBTK på YouTube
Glimt fra historien
Gamle nyheter
Ping-Pong-Posten 1979-1996
Alternative nyheter
Fotballturnering
NBTF
ITTF
Facebook-siden til TBTK

Kevin og Odin Spillere 2021 Finalister klubbmesterskap 2021 Erik 2010 Klubblokalet 2021

Kontakt TBTK: Postadresse: Postboks 856, 9259 Tromsø.